กิจกรรม ตามหา Spam Mail

ประกาศผลกิจกรรม “ตามหา Spam Mail” จากที่ IT ได้จัดกิจกรรม Training ภายในเพื่อให้ความรู้เรื่อง Spam Mail ให้เพื่อนๆ พนักงานได้รับรู้ และเข้าใจ รวมถึงป้องกันตัวเองจาก Spam Mail และได้มีการเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลในกิจกรรม “ตามหา Spam

Read more