กิจกรรม ตามหา Spam Mail

ประกาศผลกิจกรรม “ตามหา Spam Mail”

จากที่ IT ได้จัดกิจกรรม Training ภายในเพื่อให้ความรู้เรื่อง Spam Mail ให้เพื่อนๆ พนักงานได้รับรู้ และเข้าใจ รวมถึงป้องกันตัวเองจาก Spam Mail

และได้มีการเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลในกิจกรรม “ตามหา Spam Mail”
โดยที่ IT จะทำการส่งเมล์หลอกๆ มาให้ทุกท่านได้จับผิดกัน

ผลคือ…
ไม่มีใครจับผิดได้แม้แต่คนเดียว 555

ด้วยเหตุนี้รางวัลที่หนึ่ง

USB Flash Drive Cruzer Force Sandisk 16 GB

จึงยังไม่มีใครได้ไปนะครับ ไว้ชิงกันใหม่เกมส์หน้าเนอะ ^^

ส่วนรางวัลปลอบใจ
PM 2.5 Anti-fog Mouth Mas
k

IT ขอมอบใหักับผู้ที่ส่งข้อมูล Spam อื่นๆ มาให้ IT ทำการ Block ดังนี้

1. คุณซาซ่า (CS)
แจ้ง Spam มาตั้งแต่วันแรก ถึงไม่ใช่ของ IT แต่ก็ถือว่ากระตือรือร้นในการ
จัดการกับ Spam mail ในลำดับต้นๆเลย

2. คุณแพร (การเงิน)
เจอ Spam แบบเดียวกับที่นำเสนอในการ Training และแจ้งให้ IT ทราบ

*** ติดต่อรับรางวัลได้ที่ฝ่าย IT ครับ ***

เฉลย!! กิจกรรมตามหา spam mail

เมล์ที่ทาง IT ส่งหลอกๆไปนั้นคือเมล์ด้านล่างนี้ครับ

จะเห็นว่า ถึงจะเป็นเมล์ปลอมแปลงแบบง่ายๆ ก็ไม่มีใครจับผิดได้เลย
ดังนั้น อยากให้ทุกท่าน ปฏิบัติดังนี้ครับ…

1 “หากพบ Spam mail อย่าเปิด ให้ส่งเมล์แจ้ง IT แล้วลบ ทิ้งทันที”

2. “เมล์ไหน ไม่มั่นใจ ให้สอบถาม IT “