เปลี่ยน Password Email

คุณสามารถเปลี่ยน Password Email ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าสู่ระบบ Webmail และเปลี่ยน password ตามขั้นตอนข้างล่าง Note: กรณีที่ “ลืม” password ก็สามารถแจ้งให้ IT ทำการ Reset password แล้วเข้าไปเปลี่ยนเป็นของตัวเองทีหลังได้เช่นกัน วิธีเปลี่ยน

Read more

iRonPort

iRonPort คือระบบคัดกรอง Spam mail ซึ่งทางฝ่าย IT ได้ประสาน Supplier ให้ดำเนินการติดตั้งเข้ากับระบบ Email ของบริษัท เพื่อที่ใช้เพื่อป้องกัน Spam mail ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้งานสำหรับพนักงานทั่วไปง่ายๆ ดังนี้ หากมี Email

Read more

วิธีทำเมล์ตอบกลับ อัตโนมัติ

บางครั้ง… เราลาหยุด… แต่ลูกค้า หรือผู้ร่วมงานไม่ทราบ และมีการติดตามงาน, สอบถามข้อมูลต่างๆผ่านเมล์และเราก็ไม่ได้รับ ไม่ได้ตอบ ทำให้มีโอกาส เสียงาน และเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น วันนี้ พี่ WIT จะมาสอน วิธีทำเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ ไว้ใช้กัน ขั้นตอนการทำ Auto respond email

Read more

Check spam

วิธีตรวจสอบ Email ว่าเป็น Spam mail หรือเมล์หลอกลวงหรือไม่ ด้วยการใช้ Emai Header สามารถตรวจสอบ Email ที่น่าสงสัยได้ด้วยตัวเอง ตามคู่มือด้านล่างนี้ครับ

Read more