วิธีทำเมล์ตอบกลับ อัตโนมัติ

บางครั้ง… เราลาหยุด…

แต่ลูกค้า หรือผู้ร่วมงานไม่ทราบ และมีการติดตามงาน, สอบถามข้อมูลต่างๆผ่านเมล์
และเราก็ไม่ได้รับ ไม่ได้ตอบ ทำให้มีโอกาส เสียงาน และเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

ดังนั้น วันนี้ พี่ WIT จะมาสอน วิธีทำเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ ไว้ใช้กัน


ขั้นตอนการทำ Auto respond email

1.เข้าเว็บเมล์ของบริษัท : http://webmail.w-property.com

2. เมื่อเข้ามาแล้วกดที่ชื่อเมล์ตัวเองที่ “มุมบนขวา” แล้วเลือก “Autoresponders”

3. คลิ๊กที่ปุ่ม “Add Autoresponder”

4. กรอกรายละเอียด
interval: จำนวนชั่วโมงระหว่างที่จะส่งเมล์ตอบกลับไปในเมล์เดียวกัน
From: ชื่อผู้ส่ง (ปกติก็ใส่ชื่อตัวเองนะครับ)
Subject: ชื่อหัวข้อเมล์

5. กรอกข้อความในส่วน Body:
ให้ใส่ข้อความที่จะสื่อสารว่าเราหยุด ไม่สามารถตอบกลับเมล์ได้ในขณะนั้น

จากนั้น ระบุเวลาที่จะเริ่ม (start) ให้ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
– Immediately = เริ่มทันที
– Custom = ระบุวันเวลาด้วยตัวเอง

และระบุเวลาที่ละยกเลิก (Stop) ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
– Never ให้ตอบกลับตลอด
– Custom ระบุวันเวลาด้วยตัวเอง


6. กดปุ่ม Create/Modify

7. หน้าจอจะแจ้งว่า ดำเนินการสร้าง Autoresponder เสร็จเรียบร้อย

Note:
หากต้องการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข เราสามารถดำเนินการตามข้อ 1-2
แล้วเลือก Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล และวันเวลาที่ต้องการให้ระบบตอบกลับอัตโนมัติได้ครับ

จบ…