วิธีเช็คไวรัส ด้วยตัวเอง

เราสามารถตรวจสอบไฟล์ที่ถูกส่งมาให้ทาง Email หรือทางอื่นๆ
ว่ามีไวรัส หรือโปรแกรมประสงค์ร้ายอื่นๆ ได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ได้ดังนี้

1. Save File ที่ได้รับไว้ในพื้นที่ที่ต้องการ

1

2. เปิดเว็บ http://virustotal.com แล้ว กดปุ่ม “Choose File”

กด Choose File

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการเช็ค

4. ระบบทำการ Scan เสร็จเรียบร้อย

  • ในเว็บนี้จะมีข้อมูลไวรัสของค่าย Antivurus หลายค่าย มาช่วยกันตรวจสอบ
  • หาก มีไวรัส หรือมีโปรแกรมประสงค์ร้ายอื่นๆ จะถูกตรวจสอบพบ และโชว์เป็นตัวอักษรสีแดง
สีแดงคือการแจ้งเตือนว่าไฟล์นี้ไม่ปลอดภัย

เมื่อตรวจสอบแล้ว หากพบว่ามีไวรัส ควรลบไฟล์นั้นทิ้งทันที รวมถึง Forward mail (หากมี) แจ้ง IT ให้ทำการ Block Email ดังกล่าวออกจากระบบด้วย