ชาร์ตแบตให้ถูกต้อง

การชาร์ตแบตที่ถูกต้อง ควรทำดังนี้