ระบบบริหารงาน Sale

แจ้งงาน บันทึกข้อมูลการทำงาน ประวัติการดำเนินการ ทะเบียนห้อง

บันทึกข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการซ่อมบำรุงห้อง

ระบบทะเบียนห้อง

ระบบทะเบียนห้อง จัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สถานะ ประวัติการซ่อมบำรุงห้อง

รายงานข้อมูลการทำงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน สถิติการซ่อมบำรุงห้อง รายงานทะเบียนห้อง รายงานประวัติการซ่อมบำรุงห้อง รายงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ฯลฯ